zásady franšízinku


Franšízant

Práva a povinnosti franšízanta Takto mohou být upravena ve smlouvě o franšízingu: Franšízant není oprávněn postoupit třetím osobám jakékoliv oprávnění z této smlouvy. Velikost a umístění provozovny franšízanta je specifikována v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Franšízant …

Franšízor

Práva a povinnosti franšízora Takto mohou být upravena ve smlouvě o franšízingu: Franšízor se zavazuje, že Franšízantovi nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami poskytne plnění dle této smlouvy, nejpozději však do 10 dnů od dokončení …

Franšízant a franšízor

Franšízant, franšízor, smlouva o franšízinku – jak spolu tyto pojmy souvisejí? Franšízant a franšízor spolu uzavírají smlouvu o franšízingu. Ta upravuje práva a povinnosti franšízanta a práva a povinnosti franšízora. Pletou se Vám pojmy franšízant a franšízor? Franšízor je vzor, …