pravopis


Franšíza, franchisa či frančíza?

Ve psaní pojmu franšíza se často chybuje. Internetová jazyková příručka ústavu pro jazyk český (http://prirucka.ujc.cas.cz/) umožňuje více forem: franšíza i franchisa, ne však frančíza franchising, franšízing i franšízink, ne však frančízing Dvojí podoba pojmu (franšíza/franchisa) bohužel znesnadňuje tok informací o tomto …