franšízor


Franšízor

Práva a povinnosti franšízora Takto mohou být upravena ve smlouvě o franšízingu: Franšízor se zavazuje, že Franšízantovi nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami poskytne plnění dle této smlouvy, nejpozději však do 10 dnů od dokončení …