franšízant


Franšízant

Práva a povinnosti franšízanta Takto mohou být upravena ve smlouvě o franšízingu: Franšízant není oprávněn postoupit třetím osobám jakékoliv oprávnění z této smlouvy. Velikost a umístění provozovny franšízanta je specifikována v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Franšízant …