Franšízing ve světě

Národní franšízingové organizace sdružuje Evropská franchisová federace (EFF – http://www.eff-franchise.com/).

Podle jejich údajů z roku 2010 existuje v Evropě 11.700 značek zapojených do franšízových sítí, ve zbytku světa je to dalších 21.500, celkem tedy tento systém využívá 33.200 značek.

země počet značek v roce 2009
Rakousko 435
Belgie 320
ČR 150
Dánsko 188
Finsko 265
Francie 1369
Německo 960
Řecko 563
Maďarsko 341
Itálie 869
Nizozemí 679
Portugalsko 524
Polsko 565
Slovinsko 107
Španělsko 919
Švédsko 550
Spojené království 842

Zdroj dat: http://www.eff-franchise.com/IMG/pdf/Franchising_-_A_vector_for_Economic_Growth_in_Europe_-_2011_v472011.pdf