Franšíza, franchisa či frančíza?

Ve psaní pojmu franšíza se často chybuje.

Internetová jazyková příručka ústavu pro jazyk český (http://prirucka.ujc.cas.cz/) umožňuje více forem:

  • franšíza i franchisa, ne však frančíza
  • franchising, franšízing i franšízink, ne však frančízing

Dvojí podoba pojmu (franšíza/franchisa) bohužel znesnadňuje tok informací o tomto tématu.