Franšízing – související legislativa

Samostatný zákon o franšízingu v České republice neexistuje. Franšízant i franšízor se samozřejmě musejí řídit obecnými právními předpisy, např. občanským zákoníkem.

S franšízami však několik zákonů blíže souvisí.

Stáhněte si zdarma pdf některých z nich:

  • Zákon č. 441/2003 Sb., Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění účinném k 1.1.2014