Franšízová síť

Budování franchisové sítě – jak na to?

Seminář je zaměřen na majitele nebo manažery úspěšných firem, kteří již mají nebo chtějí budovat síť poboček a rozšířit tak svoje úspěšné podnikání do České a Slovenské republiky, příp. do zahraničí. Posluchači budou seznámeni s principy přípravy projektu, se zásadami vlastní realizace i s pravidly pro řízení budoucí franchisové sítě. Budou upozorněni na možné komplikace a chyby, kterých se dopustili jiní při budování franchis v minulosti (vše na reálných příkladech). Cílem semináře je poskytnout posluchačům přehled o tom, ne co vše je třeba myslet při přípravě  a následném zavádění franchisingu do firmy. Posluchači najdou odpovědi na otázky: Jak dlouho trvá vybudování franchisové sítě? Jak má být zdokumentováno know-how? Jak hledat a prověřovat své budoucí franchisanty? Jakou volit strategii expanze aby nedocházelo ke sporům mezi členy sítě? Jak nastavit ekonomiku, licenční a průběžné poplatky? … a další. V programu semináře je i  panelová diskuse s hostem  – zástupcem úspěšného franchisového konceptu.

Školení pro franšízory obsahuje tyto body:

  • Principy přípravy projektu a zásady vlastní realizace
  • Pravidla pro řízení budoucí franchisové sítě
  • Upozornění na možné komplikace a chyby, kterých se dopustili jiní při budování franchis v minulosti – reálné příklady z praxe

Posluchači získají odpovědi na otázky:

  • Jak dlouho trvá vybudování franchisové sítě?
  • Jak má být zdokumentováno know-how?
  • Jak hledat a prověřovat své budoucí franchisanty?
  • Jakou volit strategii expanze, aby nedocházelo ke sporům mezi členy sítě?
  • Jak nastavit ekonomiku, licenční a průběžné poplatky?  … atd.

 

Kurz se koná 15. dubna v Praze.