Franšízing

Franšíza – pro někoho známý pojem, pro jiného velká neznámá. Franšíza je zajímavý způsob podnikání, který má mnoho výhod. Pojem franšíza je možno psát i jako franchisa.

Úspěšně podnikat můžete jako franšízant (franchisant) i jako franšízor (franchisor).  Franšízing (franchising) je koncept výhodný pro obě strany.

Co je franšízing (franchising)?

Franšízing (franchising) je forma podnikání, při které jeden podnikatel (franšízor, franchisor) poskytne druhému podnikateli (franšízantovi, franchisantovi) své know-how, značku a podporu. Franšízant (franchisant) mu za to platí podíl ze svého obratu a pomáhá mu šířit povědomí o značce.

Tato definice je velmi zjednodušená. O veškerých aspektech franšízingu (franchisingu) se dozvíte na kurzu pro franšízory (franchisory), který pořádáme ve spolupráci se Školou franchisingu.

Výhody pro franšízanta (franchisanta)

Franšízant (franchisant) získá od franšízora (franchisora) podporu ve formě manuálu, jak podnik vést. Může využít společné propagace značky franšízora (franchisora), franšízor (franchisor) také často organizuje školení pro zaměstnance franšízanta (franchisanta).

Výhody pro franšízora (franchisora)

Franšízor (franchisor) může pomocí franšízantů (franchisantů) rychleji šířit svou značku do dalších regionů. Snadno získá z pohledu zákazníka velké množství poboček a vybuduje si tak postavení silné značky. Zároveň od franšízantů (franchisantů) získává podíl z obratu.

Budování franšízové (franchisové) sítě

Odborné školení pro zájemce o franšízing (franchising) vede zkušený lektor RNDr. Jiří Lošťák.

Objednat seminář franchisingu